Program-program sekolah Az-Zahra telah di sesuaikan dengan nilai-nilai keislaman yang berstandar al-Quran. Program ini terbukti dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan sempurna.